Actueel Beschikking Persbericht Publicatie -

De FTAC heeft na onderzoek geconcludeerd dat de klacht, die EZ Air B.V. (EZ Air) heeft ingediend tegen Curacao Airport Partners N.V. (CAP) wegens misbruik machtspositie bij de verhuur van hangar, is ongegrond en heeft de aanvraag van EZ Air afgewezen.

EZ Air beschikt sinds december 2018 over een vergunning tot vluchtuitvoering en heeft twee Beechcraft 1900 vliegtuigen gestationeerd op de luchthaven van Curaçao, haar thuisbasis. CAP is sinds 2003 de exploitant van de luchthaven van Curaçao. EZ Air maakt bij de uitvoering van haar economische activiteiten gebruik van de faciliteiten op de luchthaven. 

EZ Air en CAP hebben een geschil over de toegang tot hangar op de luchthaven. EZ Air heeft een klacht ingediend bij de FTAC. EZ Air stelt in haar klacht dat CAP misbruik maakt van een machtspositie, als bedoeld in artikel 4.1 van de Landsverordening inzake concurrentie, door: 

  • te weigeren om bestaande hangar op exclusieve basis ter beschikking te stellen aan EZ Air; 
  • een aanbestedingsprocedure te hanteren voor de lease van onlangs vrijgekomen hangar; en 
  • onredelijke voorwaarden te hanteren tijdens de onderhandelingen met EZ Air over de lease van een nieuw te bouwen hangar. 

Oordeel FTAC

In de beschikking op aanvraag van EZ Air oordeelt de FTAC dat toegang tot hangarruimte op exclusieve basis niet objectief onmisbaar is om als airline te kunnen concurreren op de markt voor het uitvoeren van commerciële vluchten. Het weigeren van dergelijke toegang kan geen misbruik in de zin van artikel 4.1 van de Landsverordening inzake concurrentie zijn. De FTAC is ook van oordeel dat de gehanteerde aanbestedingsprocedure als methode om de beperkt beschikbare hangarruimte toe te wijzen niet onredelijk is in de zin van artikel 4.1 van de Landsverordening inzake concurrentie. Met betrekking tot de gewraakte voorwaarden over de lease van een nieuw te bouwen hangar, is de FTAC van oordeel dat sinds CAP een deel van die voorwaarden heeft losgelaten, het belang om op dit onderdeel van de klacht een uitspraak te doen, daarmee is komen te vervallen.

De FTAC concludeert dat geen van de gedragingen van CAP zoals genoemd in de klacht van EZ Air kwalificeren als misbruik in de zin van artikel 4.1 van de Landsverordening inzake concurrentie en beschouwt de klacht van EZ Air hiermee als ongegrond en wijst de aanvraag van EZ Air af.

Terinzagelegging

Conform artikel 8.1 Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking met de op de zaak betrekking hebbende stukken vanaf vijf dagen na deze publicatie voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs)-vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw. Het volledige besluit van de FTAC is hier terug te vinden.

Voor inzage bij de FTAC kunt u een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.

Tips over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels kunnen gemeld worden bij de FTAC via info@ftac.cw of door langs te komen bij het kantoor van de FTAC aan Pietermaai 6. Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of telefoon: +5999 461 00 67