Informele zienswijze -

Op 18 oktober 2017 heeft de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) een informele zienswijze gegeven over een voorgenomen fusie tussen twee ondernemingen binnen een concern. De FTAC is tot de conclusie gekomen dat, uitgaande van de ter beschikking gestelde informatie, de meldingsplicht (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie) niet van toepassing is op deze voorgenomen fusie.

Klik hier voor de openbare versie van de zienswijze (in PDF).