Alberto (Chos) Romero was de bestuursvoorzitter van de Fair Trade Authority Curacao tot 28 juni 2019. Op eigen verzoek is hem eervol ontslag verleent. In de vacature zal zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Terug naar de pagina over het FTAC-bestuur