Gerard Bakker is per 1 april 2017 benoemd als bestuurslid bij de Fair Trade Authority Curacao. Naast deze functie is hij sinds 1 juli 2018 Hoofddirecteur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter bij het Centraal Opvang voor Asielzoekers (COA) in Nederland. Hij vervulde van 2007 tot 2014 verschillende functies bij de Autoriteit Consument en Markt (voorheen de Nederlandse Mededingingsautoriteit). Zo bekleedde hij de functie van Directeur Concurrentietoezicht bij de NMa en Directeur Mededinging bij de ACM.

Gerard Bakker heeft omvangrijke kennis op het gebied van toezicht op concurrentie, zoals de opsporing van kartels en machtsmisbruik van ondernemingen. Voor zijn tijd bij de NMa en de ACM gaf hij leiding aan diverse handhavingsprocessen bij de Douane en de Fiscale en Economische Opsporingsdienst (FIOD-ECD) in Nederland. Hiermee heeft Gerard Bakker waardevolle ervaring met handhaving.

Gerard Bakker is fiscalist en promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Gent op een onderzoek naar innovaties in de handhavingsketen gericht op de beteugeling van financieel-economische criminaliteit.

Terug naar bestuur