Fair Trade Authority Curaçao
Pietermaai 6
Willemstad, Curaçao
T: +5999 461 00 67
F: +5999 461 00 68
E: info@ftac.cw

Adrès postal
Pòstbùs 135
Punda, Curaçao

Den siman FTAC ta habrí di 9.00 – 12.00 or i di 13.30 – 17.00 or. Nos ofisina ta situá nèt dilanti di e edifisio (haltu) di Ministerio di Finansa.