De website van de Fair Trade Authority Curaçao is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de FTAC streeft naar correcte en actuele informatie. De FTAC kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Als u zekerheid wilt hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen, dan moet u de originele documenten raadplegen onder “Publicaties” of zoals ze in het Publicatieblad worden gepubliceerd.

De FTAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De FTAC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Ook niet voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.