De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is de onafhankelijke mededingingsautoriteit van Curaçao. De FTAC staat voor vrije en onvervalste concurrentie. Dit houdt in dat de concurrentie tussen bedrijven niet wordt verhinderd, beperkt of vervalst en dat nieuwe bedrijven zonder onnodige belemmeringen de markt kunnen betreden. In een effectief concurrerende markt doen bedrijven hun uiterste best om te voldoen aan de wensen van consumenten. Dit leidt tot lagere prijzen, meer keuze, betere kwaliteit en nieuwe innovatieve producten en diensten. De consumenten van Curaçao profiteren daar dus van.

Ook bedrijven profiteren van de nieuwe concurrentieregels. Als afnemers van andere bedrijven hebben zij bijvoorbeeld belang bij lagere inkoopprijzen. Daardoor kunnen zij goedkoper produceren en nemen hun kansen om te exporteren toe. Het Land Curaçao wordt hierdoor interessanter voor investeerders. Uiteindelijk is dit goed voor de werkgelegenheid op het eiland.

Op grond van de Landsverordening inzake concurrentie is de FTAC ingesteld om toezicht te houden op de regels voor vrije en onvervalste concurrentie en deze zo nodig te handhaven. De nieuwe regels van de Landsverordening inzake concurrentie gelden per 1 september 2017. De FTAC treedt op tegen bedrijven die de concurrentie verhinderen, beperken of vervalsen.

Klik hieronder voor meer informatie over de FTAC: