Klik hier voor het formulier voor het aanvragen van een ontheffing van het kartelverbod, als bedoeld in artikel 3.5 van de Landsverordening inzake concurrentie.

Klik hier voor het formulier voor het melden van een concentratie, als bedoeld in artikel 5.2 van de Landsverordening inzake concurrentie.

Klik hier voor het formulier voor het indienen van een formele klacht, als bedoeld in artikel 6.1 van de Landsverordening inzake concurrentie.

Klik hier voor het format voor het indienen van vertrouwelijkheidsclaims, als bedoeld in de artikelen 8.1 en 9.2, tweede en derde lid, van de Landsverordening inzake concurrentie.

Het format dat u kunt gebruiken voor het aanleveren van informatie over marktaandelen en de marktomvang komt z.s.m. op de website.