De Fair Trade Authority Curaçao vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. En om u daar goed over te informeren. Op deze pagina leest u wat wij doen om uw gegevens te beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of e-mailadres.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om onze wettelijke taken uit te voeren. Het helpt ons bijvoorbeeld om vast te stellen wie er verantwoordelijk is voor een overtreding. Of om onderzoek te doen naar problemen die consumenten en bedrijven bij ons hebben gemeld.

Hoe lang verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.