De meeste landen in de wereld hebben een systeem van concurrentietoezicht geïntroduceerd met als doel om markten beter te laten werken. Anders gezegd: om concurrentie goed haar werk te laten doen.

Effectieve concurrentie leidt over het algemeen tot een hogere welvaart. Dat gebeurt op drie manieren:

  1. Ten eerste leidt concurrentie tot efficiënte productie. Dit betekent dat goederen of diensten zo goedkoop mogelijk worden geproduceerd. Bedrijven worden gedwongen te zoeken naar betere productiemethoden zodat het product tegen lagere kosten kan worden geproduceerd. Als ze dat niet doen, dan worden ze bij effectieve concurrentie onmiddellijk afgestraft door concurrenten.
  2. Ten tweede leidt concurrentie tot allocatieve efficiëntie. Dit houdt in dat de beschikbare productiemiddelen van een land worden ingezet waar ze het meeste bijdragen aan de welvaart. De productie komt daardoor optimaal tegemoet aan de vraag.
  3. Ten derde zorgt concurrentie voor dynamische efficiëntie (innovatie). Dit houdt in dat bedrijven voortdurend worden geprikkeld om te zoeken naar nieuwe innovatieve producten. Zonder effectieve concurrentie blijven bedrijven onhandige en verouderde producten fabriceren. Dat is niet alleen in het nadeel van consumenten, maar het ondermijnt ook de concurrentiekracht van een land.

Een vrije en onvervalste markt is niet vanzelfsprekend. Bedrijven kunnen onderling samenspannen om de concurrentie uit te schakelen, bijvoorbeeld door afspraken te maken over de verkoopprijzen van hun producten, of door klanten onderling te verdelen. Verder kunnen grote bedrijven hun machtspositie misbruiken om kleine bedrijven uit de markt te drukken. Een gevolg hiervan is dat er hoge prijzen worden gevraagd, minder diversiteit is in het aanbod, de service gebrekkig is en de kwaliteit te wensen over laat. Anders gezegd: concurrentieverstoringen zijn slecht voor de economie.

Toezicht door de Fair Trade Authority Curaçao
De FTAC heeft als doel vrije en onverstoorde concurrentie te bevorderen in Curaçao. Dit betekent dat de FTAC zal optreden als de concurrentie wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Bijvoorbeeld als bedrijven onderling prijsafspraken maken, de markt verdelen of bepalen wie een aanbesteding gaat winnen. Wij lichten (verenigingen van) bedrijven voor over de nieuwe regels, maar sporen ook kartels op en beboeten waar nodig de betrokken bedrijven. De FTAC kan ook boetes opleggen aan personen die “feitelijk leidinggeven” aan overtredingen. Verder treden we op tegen bedrijven die hun machtspositie misbruiken.