Concurrentiebeperkende afspraken die niet onder de categorie “hardcore” overtredingen vallen, kunnen mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Curaçao. Ondernemingen die dit soort afspraken hebben gemaakt kunnen bij de Fair Trade Authority Curaçao een ontheffing van het kartelverbod aanvragen. De FTAC zal beoordelen of de voordelen van de afspraak opwegen tegen de nadelen.

In de aanvraag moeten de betrokken ondernemingen aantonen dat zij voldoen aan alle onderstaande ontheffingscriteria:

  1. De afspraak moet bijdragen tot verbetering van de productie of distributie dan wel een technische/economische vooruitgang opleveren.
  2. De voordelen die voortvloeien uit de afspraak moeten voor een redelijk deel ten goede komen aan de gebruikers.
  3. De concurrentie mag niet verder worden beperkt dan strikt noodzakelijk is.
  4. Er moet in de markt voldoende concurrentie overblijven.

Een verleende ontheffing heeft een terugwerkende kracht tot uiterlijk het moment van de aanvraag. Een ontheffing geldt voor een bepaalde tijd en kan op verzoek van de betrokken ondernemingen worden verlengd.

U kunt een ontheffing aanvragen door het beantwoorden van de vragen in deel 2 van het “Formulier aanvraag ontheffing van het kartelverbod”. Klik hier voor het aanvraagformulier.