Het bureau van de Fair Trade Authority Curaçao bestaat momenteel uit zeven medewerkers en een directeur. De medewerkers zijn vijf gespecialiseerde onderzoekers (juristen en economen), een manager bedrijfsvoering en een management-ondersteuner. De onderzoekers van het bureau verrichten onder andere de volgende werkzaamheden:

De heer Anton van der Schans is de directeur van het FTAC-bureau. De heer Van der Schans is voormalig Advocaat-Generaal bij het Openbaar Ministerie te Willemstad en zeer ervaren in het opsporingsonderzoek.

Klik hier voor de Mandaatregeling FTAC waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur en de medewerkers van het bureau zijn uitgewerkt.