De FTAC heeft drie bestuursleden. Zij vormen een collegiaal bestuur dat met ondersteuning van het bureau uitvoering geeft aan de taken die in de Landsverordening inzake concurrentie aan de FTAC zijn opgedragen.

De bestuursleden van de FTAC worden bij Landsbesluit benoemd en ontslagen. Per 1 april 2017 zijn, voor een periode van vier jaar, de volgende bestuursleden benoemd:

  • Drs. Alberto (Chos) Romero, voorzitter
  • Drs. Roland O.B. (Rob) van den Bergh, plaatsvervangend voorzitter
  • Mr. Dr. Gerard J.C.M. Bakker, bestuurslid

Klik op een foto voor meer informatie.

Artikel 2.15 van de Landsverordening inzake concurrentie bepaalt dat de FTAC een “Reglement van Orde” moet hebben waarin de samenwerking tussen de bestuursleden nader is uitgewerkt. Klik hier voor het Reglement van Orde.