De FTAC heeft drie bestuursleden. Zij vormen een collegiaal bestuur dat met ondersteuning van het bureau uitvoering geeft aan de taken die in de Landsverordening inzake concurrentie aan de FTAC zijn opgedragen.

De bestuursleden van de FTAC worden bij Landsbesluit benoemd en ontslagen. Voor een periode van vier jaar, zijn de volgende bestuursleden benoemd:

Artikel 2.15 van de Landsverordening inzake concurrentie bepaalt dat de FTAC een “Reglement van Orde” moet hebben waarin de samenwerking tussen de bestuursleden nader is uitgewerkt. Klik hier voor het Reglement van Orde.