Is uw onderneming betrokken bij een fusie, overname of joint venture? Vanaf 1 september 2017 kan het dan zijn dat u deze “concentratie” vooraf bij de FTAC moet melden. Dit is geregeld in artikel 5.2 van de Landsverordening inzake concurrentie. Op deze pagina leest u meer over de meldingsplicht voor concentraties. Er is ook een brochure beschikbaar over de meldingsplicht voor fusies en overnames, deze kunt u hier downloaden.

Voor wie geldt de meldingsplicht voor concentraties?

De meldingsplicht voor concentraties geldt voor alle binnen- en buitenlandse ondernemingen die economische activiteiten verrichten in Curaçao. Economische activiteiten kunnen bestaan uit het aanbieden van producten en/of diensten op de markt door ondernemingen. Ondernemingen zijn niet alleen gewone bedrijven, maar ook bijvoorbeeld vrije beroepsbeoefenaars, staatsbedrijven (overheids-NV’s) en sommige stichtingen.

Welke concentraties moet ik melden bij de FTAC?

Niet elke concentratie hoeft te worden gemeld bij de FTAC. De meldingsplicht is alleen van toepassing op relatief grote concentraties in Curaçao. U dient de concentratie te melden indien één van de onderstaande situaties van toepassing is.

  1. De gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen bedroeg minimaal NAf.125 miljoen in het voorgaande kalenderjaar. Daarnaast behalen ten minste twee van de betrokken ondernemingen een jaaromzet van minimaal NAf.15 miljoen in Curaçao; OF
  2. De betrokken ondernemingen creëren of versterken tezamen een marktaandeel van minimaal 30% op een of meer “relevante markten” in Curaçao. In de brochure kunt u lezen over wat een relevante markt is.

De concentratie moet voldoende concreet zijn voordat u de melding doet. Er moet tussen de betrokken ondernemingen ten minste overeenstemming bestaan over de hoofdlijnen van de concentratie. Bijvoorbeeld op basis van een intentieverklaring.

Waarom is er een meldingsplicht voor concentraties?

Concentraties kunnen leiden tot ondernemingen met een machtspositie en daarmee tot minder concurrentie in Curaçao. De meldingsplicht geeft de FTAC de mogelijkheid om het ontstaan of versterken van machtsposities van ondernemingen te volgen.

Het hebben van een machtspositie is niet verboden onder de Landsverordening inzake concurrentie, maar wel het misbruiken daarvan. Bij misbruik van een machtspositie of ter voorkoming van misbruik kan de FTAC ingrijpen. Meer informatie hierover is te vinden in de brochure over het verbod op misbruik van een machtspositie.

Welke informatie moet ik verstrekken bij een concentratiemelding?

Bij een concentratiemelding dient u de informatie te verstrekken die in het “formulier melding van een concentratie” wordt gevraagd. Klik hier om dit formulier te downloaden.

Zijn er kosten verbonden aan het melden van een concentratie?

Nee, de FTAC brengt geen kosten in rekening voor een concentratiemelding.

Hoe verloopt het proces van een concentratiemelding bij de FTAC?