Actueel -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 4 oktober 2017 een adviesverzoek ontvangen in de zin van artikel 2.17 van de Landsverordening inzake concurrentie. Het adviesverzoek is door het ministerie van Economische Ontwikkeling ingediend bij de FTAC.

De prijs van asfaltbeton wordt sinds 1995 gereguleerd op basis de “Prijzenbeschikking asfaltbetonprijscalculatie Curaçao 1995” (no. 95/6218). In het verzoek wordt de FTAC gevraagd om advies uit te brengen over de verwachte effecten voor de concurrentie in de markt voor asfaltbeton indien de bestaande prijsregulering zou worden afgeschaft. De FTAC heeft dit verzoek in behandeling genomen en zal (markt)onderzoek gaan doen. Uiteindelijk zal de FTAC een schriftelijk advies uitbrengen en ter inzage leggen op haar kantoor.

Stakeholders kunnen bij de FTAC hun zienswijze over dit adviesverzoek naar voren brengen.