Persbericht -

De branchevereniging voor banken in Curaçao, de Curaçao Bankers Association (CBA), heeft na interventie van de FTAC het besluit om als collectief de betaalcheque als betaalmiddel af te schaffen ingetrokken.

De bij de CBA aangesloten banken bieden diverse betaalproducten aan waaronder de betaalcheque. In een CBA-vergadering van 14 november 2017 namen de banken het principebesluit om collectief de betaalcheque af te schaffen en voor dit doel een werkgroep in te stellen. Dit besluit is later vastgelegd in een memorandum of understanding. De CBA heeft de FTAC op 19 april 2018 geïnformeerd over dit besluit.

De FTAC is vervolgens een onderzoek gestart en uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het besluit van de CBA om als collectief de betaalcheque uit de markt te nemen in strijd is met de concurrentieregels. Na een gesprek met de CBA hebben de leden van de CBA gezamenlijk besloten het besluit in te trekken. Gezien de omstandigheden van de zaak achtte de FTAC een informele afhandeling het meest passend, en waren nadere maatregelen als bijvoorbeeld een boete niet nodig. De FTAC zal de afspraak monitoren en kan maatregelen, zoals een boete, opleggen als de CBA zich niet houdt aan de afspraak.

De FTAC houdt toezicht op de in september 2017 in werking getreden concurrentieregels van de Landsverordening inzake concurrentie, in het bijzonder het kartelverbod en het verbod op misbruik van machtspositie. Het kartelverbod houdt onder meer in dat concurrerende bedrijven geen afspraken mogen maken over commerciële en/of strategische aspecten van de bedrijfsvoering zoals het beperken of controleren van de productie of afzet, waaronder gezamenlijke leveringsweigering. Dergelijke afspraken leiden namelijk doorgaans tot verminderde keuze en hogere prijzen voor consumenten.

Tips over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels kunnen gemeld worden bij de FTAC via info@ftac.cw of door langs te komen bij het kantoor van de FTAC aan Pietermaai 6.

Klik hier voor de openbare versie van de beschikking.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of telefoon: +5999 461 00 67. Klek akí pa e tradukshon di e komunikado di prensa aki na papiamentu.