Beschikking Publicatie -

Conform art. 8.2, tweede lid, Landsverordening inzake Concurrentie maakt de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) bekend dat op 20 oktober 2020 de “Beschikking inzake collectieve bepaling verkoopprijzen door de Sindikato Uní di Shofùr di Taksi “, met zaaknummer: A.0005.20 is vastgesteld.

Klik hier voor het besluit in deze zaak.

In de beschikking concludeert de FTAC dat het collectief vaststellen van tarieven, die van het wettelijk maximum afwijken, en deze te doen gelden voor alle leden van Sindikato Uní di Shofùr di Taksi (Sinusta) voor het vervoer van passagiers van en naar het vliegveld, kwalificeert als een besluit van een ondernemersvereniging in strijd met artikel 3.1, lid 2, sub a, van de Landsverordening inzake concurrentie. Voor dit besluit is conform artikel 3.5 van de Landsverordening inzake concurrentie het verlenen van een ontheffing niet mogelijk.

De FTAC wijst in de beschikking Sinusta en de individuele leden van Sinusta aan als overtreder van artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie.

Met betrekking tot de keuze van het handhavingsinstrument concludeert de FTAC dat gezien de specifieke omstandigheden van deze zaak een informele afhandeling het meest gepast is. De FTAC heeft daartoe Sinusta geïnstrueerd om een einde maken aan deze prijsafspraak. Sinusta heeft de afspraak ook volgens de afspraken met de FTAC beëindigd. Indien Sinusta en/of de afzonderlijke leden zich niet aan de gemaakte afspraken houden kan de FTAC conform artikel 7.1 van de Landsverordening inzake concurrentie handhavend optreden en alsnog een maatregel opleggen aan Sinusta.

De FTAC beschouwt de zaak hiermee afgehandeld en sluit het onderzoek jegens Sinusta en haar leden.

Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na deze publicatie voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw. Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage bij de FTAC. Voor inzage bij de FTAC bent u, in verband met COVID-19, verplicht vooraf een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.