Actueel Concentratiemelding Publicatie -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 2 maart 2022 een melding ontvangen van een mogelijke concentratie. De melding is ingediend door Curaçao Botica Holding N.V ook bekend als Botika di Servisio (BDS). Curaçao Botica Holding N.V is een naamloze vennootschap gevestigd op Curaçao met 7 apotheken onder zich:

 1. Botica Nos Deseo
 2. Botica Brievengat
 3. Montagne Nobo
 4. Botica Sta Rosa
 5. Botica Juliana
 6. Botica Mahaai
 7. Botica Janwe

BDS stelt in haar verzoek dat zij het voornemen heeft om onderstaande vijf botika’s over te nemen van Curacare Pharmacies (Curacare). BDS is voornemens om de volgende botika’s/apotheken over te nemen:

 1. Botica Jan Noorduyn N.V.
 2. Botica Plaza Nobo N.V. (ook bekend als Botica Plaza)
 3. Botica Suffisant N.V. (ook bekend als Botica Muizenberg)
 4. Botika Siberie – Tera Cora N.V. (ook bekend als Botica Brion)
 5. CuraCare Pharmacy N.V. (ook bekend als Botica Sambil)

“Botika’s” zijn actief op verschillende markten in Curaçao, doch met name op de markt voor geneesmiddelenverstrekking/farmaceutische dienstverlening. Voor wat betreft de dienstverlening van alle eerdergenoemde apotheken/botika’s, is er geen wezenlijk verschil tussen de botika’s onderling. Onder deze werkzaamheden wordt mede begrepen de uitoefening der artsenijbereidkunde waaronder wordt verstaan het bereiden en afleveren van geneesmiddelen.

Bevoegdheden van de FTAC bij concentraties 

Dit bericht is conform artikel 5.4, derde lid, van de Landsverordening inzake concurrentie de melding van deze concentratie bekend gemaakt in de Landscourant van 18 maart 2022. De FTAC zal beoordelen of de gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt. 

De FTAC voert haar taken uit op basis van Landsverordening inzake concurrentie. De Landsverordening geeft de FTAC niet de bevoegdheid om overnames, fusies of joint ventures te blokkeren. Wél moeten grote overnames, fusies en joint ventures bij de FTAC worden gemeld voorafgaande aan totstandkoming hiervan.