Beschikking -

Klik hier voor de openbare versie van deze beschikking.

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 30 januari 2019 vastgesteld de “Beschikking inzake collectieve bepaling verkoopprijzen en andere voorwaarden door de Sosiedat di Arkitekto i Ingeniero Antiano”, met zaaknummer: A.0026.18.

In de beschikking concludeert de FTAC dat de coördinatie van marktgedrag via branchedocumenten door de Sosiedat di Arkitekto i Ingeniero Antiano (SAIA) kwalificeert als een besluit van een ondernemersvereniging in strijd met artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie. Voor dit besluit is conform artikel 3.5 Landsverordening inzake concurrentie geen ontheffing mogelijk. De FTAC wijst de SAIA aan als overtreder van artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie.

Keuze handhavingsinstrument

Voor de keuze van het handhavingsinstrument concludeert de FTAC dat een informele afhandeling het meest gepast is. De FTAC heeft daartoe de afspraak gemaakt met de SAIA om de branchedocumenten aan te passen. De SAIA heeft de branchedocumenten ook volgens de afspraken met de FTAC aangepast. Indien de SAIA zich niet aan de afspraak blijft houden kan de FTAC conform artikel 7.1 van de Landsverordening inzake concurrentie handhavend optreden en een maatregel opleggen aan de SAIA. De FTAC beschouwt de zaak hiermee afgehandeld en sluit het onderzoek jegens de SAIA en haar leden.

Terinzagelegging

Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 van de Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na publicatie in de Landscourant voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC. Deze beschikking is op 8 februari 2019 bekendgemaakt in de Landscourant.

Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie, ter inzage bij de FTAC. U dient hiervoor een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.