Actueel Beschikking Publicatie -

Conform art. 8.2, tweede lid, Landsverordening inzake concurrentie maakt de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) bekend dat op 19 juli 2021 de ” Beschikking inzake collectieve bepaling verkoopprijzen toeristische rondritten Mega Pier door CPA en Post-paid Touroperators”, met zaaknummer A.0003.20 is vastgesteld.

Klik hier voor het besluit in deze zaak.

In de beschikking concludeert de FTAC dat de afspraak tussen Curacao Ports Authority (CPA) en post-paid touroperators, om een minimumprijs van $20 in rekening te brengen voor toeristische rondritten voor cruise toeristen vanaf de Mega Pier, kwalificeert als een afspraak in strijd met het kartelverbod ingevolge artikel 3.1 lid 1 van de Landsverordening inzake concurrentie. Deze mededingingsbeperking valt niet onder de bagateluitzondering van artikel 3.2 lid 1 en er is geen ontheffing verleend op basis van artikel 3.5 van de Landsverordening inzake concurrentie.

De FTAC wijst in de beschikking CPA en de individuele post-paid touroperators aan als overtreders van artikel 3.1 lid 1 van de Landsverordening inzake concurrentie.

De FTAC heeft ingevolge artikel 7.1, lid 1 sub a, van de Landsverordening inzake concurrentie direct een bindende aanwijzing tot naleving van de Landsverordening inzake concurrentie opgelegd aan partijen. Aan CPA is ook een aanvullende bindende aanwijzing opgelegd.

De FTAC beschouwt de zaak hiermee afgehandeld en sluit het onderzoek jegens CPA en Post-paid Touroperators. 

Conform artikel 7.1, lid 1 sub a jo. artikel 8.1 van de Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na deze publicatie voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw. Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage bij de FTAC. Voor inzage bij de FTAC bent u, in verband met COVID-19, verplicht vooraf een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw