Actueel Beschikking Overige Publicatie -

Conform art. 8.2, tweede lid, Landsverordening inzake concurrentie maakt de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) bekend dat op 29 juli 2021 de “Beschikking inzake overtreding medewerkingsplicht DCTA”, met zaaknummer A.0003.21 is vastgesteld.

In de beschikking concludeert de FTAC dat DCTA de medewerkingsplicht als bedoelt in art 6.2 lid 5 van de Landsverordening inzake concurrentie heeft overtreden. De vermoedelijke overtreding wordt ingevolge artikel 7.1 lid 3 van de Landsverordening inzake concurrentie toegerekend aan DCTA, en op grond van artikel 7.3 van de Landsverordening inzake concurrentie legt de FTAC hiervoor een boete van NAf. 68.600,-

Op 11 februari 2021 heeft de FTAC ingevolge artikel 7.11 van de Landsverordening inzake concurrentie rapport opgemaakt aangaande een door DCTA, een vereniging met rechtspersoonlijkheid, begane overtreding van de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 6.2, lid 5 van de Landsverordening inzake concurrentie door weigering inlichtingen te verschaffen aan de FTAC naar aanleiding van een informatieverzoek. In het rapport wordt DCTA als overtreder aangemerkt.

Het Rapport is op 12 februari 2021 toegezonden aan de DCTA, met het verzoek om overeenkomstig artikel 7.11, lid 3 van de Landsverordening inzake concurrentie mondeling en/of schriftelijk een zienswijze te geven op het rapport. Ondanks schriftelijk rappel heeft DCTA geen zienswijze ingediend.

Terinzagelegging

Conform artikel 7.3 jo. artikel 8.1 Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na deze publicatie voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie.

De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw. Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage bij de FTAC. Voor inzage bij de FTAC bent u, in verband met COVID-19, verplicht vooraf een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.