Beschikking -

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 29 april 2019 vastgesteld de “Beschikking inzake meldingsplicht concentratie AFAS Caribbean B.V. bij overname onderdelen van BearingPoint B.V.” met zaaknummer: A.0011.17.

In de beschikking concludeert de FTAC dat de overname door AFAS Caribbean B.V van onderdelen van BearingPoint B.V. geen meldingsplichtige concentratie in de zin van artikel 5.2, eerste lid van de Landsverordening inzake concurrentie betrof. Om deze reden heeft de FTAC het onderzoek gesloten en conform artikel 7.13 lid 1 Landsverordening inzake concurrentie besloten dat geen boete zal worden opgelegd.

De FTAC had in september 2018 een rapport opgemaakt tegen AFAS Caribbean, waarin een redelijk vermoeden was vastgesteld dat AFAS Caribbean B.V in strijd had gehandeld met de concurrentieregels door onderdelen van BearingPoint B.V. over te nemen, zonder deze overname voorafgaande aan de totstandkoming ervan te melden bij de FTAC.

In een reactie op het rapport in de vorm van een zienswijze in de zin van artikel 7.11 lid 3 Landsverordening inzake concurrentie voerde AFAS vervolgens nieuwe feiten en omstandigheden aan. Op basis van deze nieuwe feiten heeft de FTAC beoordeeld dat er geen sprake is van een overname die bij de FTAC gemeld had moeten worden, en er dus geen sprake is van een overtreding van de concurrentieregels. Om deze reden heeft de FTAC het onderzoek gesloten. De FTAC beschouwt hiermee de zaak als afgehandeld.

Terinzagelegging

Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 van de Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na publicatie in de Landscourant voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC. Deze beschikking is op 10 mei 2019 bekendgemaakt in de Landscourant.

Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie, ter inzage bij de FTAC. U dient hiervoor een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.