Beschikking Publicatie -

Op 17 november 2021 heeft de FTAC beschikt op een door de Stichting Federatie van Zorginstellingen tegen ENNIA Caribe Leven N.V. ingediende klacht. De klager verzocht de FTAC om handhavend op te treden tegen ENNIA Caribe Leven N.V., omdat deze onderneming volgens de klager misbruik maakte van haar machtspositie als bedoeld in artikel 4.1 van de Landsverordening inzake concurrentie.

De FTAC komt tot de conclusie op basis van de door het gerecht uitgesproken noodregeling op juridische gronden de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (hierna CBCS) uitsluitende zeggenschap heeft over de entiteiten van ENNIA Caribe Holding, waaronder ENNIA Caribe Leven N.V. ENNIA handelt dien ten gevolge voor wat betreft de gedragingen waartegen de klacht was gericht onder instructie van de CBCS. De CBCS handelt daarbij vanuit haar wettelijke taak, opgedragen in de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf en niet als onderneming. De bepalingen met betrekking tot misbruik van machtspositie in de Landsverordening inzake concurrentie richt zich expliciet tot onderneming. Hierdoor is de Landsverordening inzake concurrentie niet van toepassing op de handelingen van de CBCS/ENNIA waar de klacht op gericht was.

De aanvraag tot handhavend optreden tegen ENNIA Caribe Leven N.V. vanwege misbruik van machtspositie wordt dan ook door de FTAC afgewezen.

Terinzagelegging

Conform artikel 8.1 Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking met de op de zaak betrekking hebbende stukken vanaf vijf dagen na de publicatie in de Landscourant van 19 november 2021 voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs)-vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC. Het volledige besluit van de FTAC is hier terug te vinden.

Voor inzage bij de FTAC kunt u een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.

Tips over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels kunnen gemeld worden bij de FTAC via info@ftac.cw of door langs te komen bij het kantoor van de FTAC aan Pietermaai 6. Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of telefoon: +5999 461 00 67