Beschikking -

Klik hier voor de openbare versie van deze beschikking.

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 18 juli 2019 vastgesteld de “Beschikking inzake tariefverhoging medische verrichtingen door de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) voor particuliere ziektekostenverzekerden” met zaaknummer: A.0004.19.

Aanvraag van de CBIA

Op 10 mei 2019 ontving de FTAC een aanvraag – als bedoeld in artikel 6.1 derde lid van de Landsverordening inzake conucrrentie – van de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA). De CBIA verzocht de FTAC om een beschikking te nemen inzake een mogelijke overtreding van de Landsverordening inzake concurrentie.

Beoordeling van de aanvraag

In de beschikking op de aanvraag van de CBIA oordeelt de FTAC dat het SEHOS niet kwalificeert als een ondernemingsvereniging, derhalve kwalificeert de beslissing van het SEHOS om de tarieven voor medische verrichtingen voor particulier verzekerden aan te passen ook niet als een besluit van een ondernemersvereniging.

De FTAC beschouwt ook dat een redelijk vermoeden ontbreekt van afstemming of het coördineren van marktgedrag tussen het SEHOS en de vrijgevestigde specialisten om te komen tot tariefaanpassingen in strijd met artikel 3.1 van de Landsverordening inzake concurrentie. Met betrekking tot een mogelijk misbruik van een machtspositie door het SEHOS, acht de FTAC de tariefaanpassing van het SEHOS ingevolge artikel 4.1 lid 2 onder a van de Landsverordening inzake concurrentie niet als onbillijk.

Conclusie beschikking

De FTAC concludeert dat er geen sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Landsverordening inzake concurrentie door het SEHOS en beschouwt de klacht van de CBIA als ongegrond. De FTAC wijst de aanvraag van de CBIA af en beschouwt de aanvraag van de CBIA als afgehandeld. Deze beschikking is op 9 augustus 2019 bekendgemaakt in de Landscourant.