Actueel -

Op pagina 3 van de krant van 5 april 2019 schrijft het Antilliaans Dagblad dat de FTAC zou hebben bericht over een klacht tegen de overname van United Telecommunication Services N.V. (UTS) door Cable & Wireless Curaçao Holding B.V., onderdeel van Liberty Latin America. Dit is onjuist.

De FTAC heeft niet bericht over een klacht tegen de betreffende overname. Wel heeft de FTAC op 28 maart 2019 bericht dat Cable & Wireless Curaçao Holding B.V., als koper van UTS, de overname heeft gemeld bij de FTAC. Voor relatief grote overnames (ook wel: concentraties) is een dergelijke melding bij de FTAC verplicht op basis van artikel 5.2 Landsverordening inzake concurrentie.

De Landsverordening inzake concurrentie kent geen inhoudelijke toetsing van concentraties. Dit betekent dat grote concentraties voorafgaand aan de totstandbrenging ervan moeten worden gemeld bij de FTAC, maar dat de FTAC concentraties niet kan tegenhouden.

Wel kan de FTAC door de meldingsplicht ondernemingen die door een concentratie een machtspositie verkrijgen beter monitoren. Het hebben van een machtspositie is niet verboden, maar misbruik ervan wel. Bij misbruik of dreigend misbruik kan de FTAC maatregelen opleggen aan een onderneming.

Zie voor meer informatie over de meldingsplicht voor concentraties de website van de FTAC: https://ftac.cw/onderwerpen/concentraties/