Actueel Overige Persbericht -

Op 3 november 2020 hebben de Voorzitter van de Fair Trade Authority Curacao (FTAC), mevrouw Miroslava Wedervoort en de Minister van Economische Ontwikkeling, de heer Steven Martina een beheersovereenkomst voor de periode 2020 -2023 ondertekend.

FTAC is een zelfstandig bestuursorgaan belast met de toezicht en handhaving van de Landverordening inzake concurrentie. De Landsverordening valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Ontwikkeling. De Minister is verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid en de realisatie van de hierin opgenomen doelstellingen.

In de beheersovereenkomst geven de Minister en de FTAC nadere invulling aan de wijze waarop zij hun relatie, voor zover die relatie niet bij of krachtens wet is geregeld, vorm zullen geven. De beheersovereenkomst biedt de Minister handvatten om te garanderen dat de FTAC de aan haar ter beschikking gestelde middelen en bevoegdheden conform de regels van Good Governance en comptabiliteitsvoorschriften aanwendt en waarborgt de onafhankelijkheid van de FTAC om haar taken en bevoegdheden zelfstandig en zonder ruggenspraak uit te oefenen.  

In 2017 is bij de oprichting van de FTAC de eerste beheersovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst is dit jaar verlopen. Nadat het Ministerie en de FTAC de beheersovereenkomst hebben geëvalueerd, is er een nieuwe overeenkomst opgesteld, die nu weer voor 3 jaren geldig is.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of telefoon: +5999 461 00 67