Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft een besluit gepubliceerd waaruit blijkt dat zij onderzoek heeft gedaan naar de overname door AFAS Software Caribbean B.V. van onderdelen van BearingPoint Caribbean.

De FTAC had in september 2018 een rapport opgemaakt tegen AFAS waarin een redelijk vermoeden van een overtreding van de concurrentieregels was vastgesteld, te weten het ten onrechte niet bij de FTAC melden van een overname voorafgaande aan de totstandkoming hiervan.

In een reactie op het rapport in de vorm van een ‘zienswijze’ voerde AFAS vervolgens nieuwe feiten en omstandigheden aan. Op basis van deze nieuwe feiten heeft de FTAC beoordeeld dat er geen sprake was van een overname die bij de FTAC gemeld had moeten worden, en dus geen overtreding van de concurrentieregels. Om deze reden heeft de FTAC het onderzoek gesloten zonder een boete op te leggen.

Bevoegdheden van de FTAC bij concentraties

In Curaçao dienen ondernemingen grote fusies, overnames en joint ventures (‘concentraties’) bij de FTAC te melden voorafgaand aan de totstandbrenging ervan op basis van de Landsverordening inzake concurrentie. De FTAC kan concentraties niet blokkeren, maar wel boetes opleggen tot ANG 1 miljoen of, indien dat hoger is, 1% van de jaaromzet van een onderneming als een concentratie ten onrechte niet gemeld wordt, of wanneer er onjuiste of misleidende informatie aan de FTAC wordt verstrekt.

Door de meldingsplicht kan de FTAC ondernemingen die door een concentratie een machtspositie verkrijgen beter monitoren. Het hebben van een machtspositie is niet verboden, maar misbruik ervan wel. Bij misbruik of dreigend misbruik kan de FTAC maatregelen opleggen aan een onderneming.

Klik hier voor de openbare versie van het besluit in deze zaak.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of telefoon: +5999 461 00 67.