Persbericht -

Van 14 tot en met 17 mei jl. heeft de FTAC deelgenomen aan de 23ste jaarlijkse conferentie van het International Competition Network (ICN), die dit keer in Sauipe, Brazilië was georganiseerd. FTAC is sinds 2018 lid van ICN en dit was de derde keer dat de FTAC deelnam aan de conferentie.

Wat is ICN ?

Het ICN is een gespecialiseerd netwerk van mededingingsautoriteiten wereldwijd. Het ICN biedt deze autoriteiten een multilateraal forum waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten en discussiëren over praktische kwesties op het gebied van de handhaving van het mededingingsrecht en tools om de concurrentie te verbeteren. Het ICN werd in oktober 2001 opgericht en omvat momenteel 141 mededingingsautoriteiten.

Dit jaar heeft het ICN speciale sessies gewijd aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), voornamelijk het gebruik van algoritmes en aan het onderwerp staatsbedrijven. Het ICN heeft voor deze sessies ook de OESO en UNCTAD uitgenodigd.
Deelname van de FTAC aan deze jaarlijkse conferentie is een waardevolle manier om te leren van de kennis en ervaring van grotere autoriteiten en ons netwerk uit te breiden. Het is ook een goede manier om onze banden met de regio aan te halen en te versterken.

 

AFTA, FTA Barbados, FTAC, FTA Trinidad & Tobago

AFTA, FTA Barbados, FTAC, FTA Trinidad & Tobago