Overige Persbericht -

De leden van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC)  samen met de directeur hebben afgelopen week verschillende vergaderingen gehad. Vrijdag 18 februari 2022 had de FTAC en de Sociaal-Economische Raad (SER) voor het eerst samengezeten voor een kennismakingsbijeenkomst. Zowel de FTAC als de SER hebben de behoefte om hun contacten verder uit te bouwen en nieuwe institutionele samenwerkingsverbanden aan te gaan met toezicht- en advies organen. De FTAC doet onderzoek, naar mogelijke overtredingen van het kartelverbod en misbruik van een economische machtspositie. Omdat dit situaties zijn met een sociaaleconomische dimensie kunnen beide partijen baat hebben bij een samenwerkingsrelatie.  De voorzitter van de FTAC, mevrouw Miroslava Wedervoort heeft van dit moment gebruik gemaakt om aan de SER het laatste gepubliceerde jaarverslag van de FTAC te overhandigen.

Tevens heeft de heer Gerard Bakker, het bestuurslid van de FTAC dat in Nederland woonachtig is, een werkbezoek gebracht aan Curaçao. In Curaçao hebben de leden van de FTAC samen met Varressa Elisabeth de directeur van de FTAC een overleg gehad met de heer Ruisandro Cijntje, de minister van Economische Ontwikkeling. De Landsverordening inzake concurrentie valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Ontwikkeling. De Minister is verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid en de realisatie van de hierin opgenomen doelstellingen. Deze vergadering tussen de FTAC en de Minister was primaire in het kader van de nog op te richten Consumenten autoriteit, en de evaluatie van de Landsverordening inzake concurrentie die in 2022 plaats zal vinden. De FTAC deelt het enthousiasme van de Minister voor de projecten waaraan de FTAC dit jaar zal werken, en de verdere samenwerking tussen FTAC en MEO. Dit jaar wordt tevens een bijzonder belangrijke jaar omdat de FTAC haar 5-jarig jubileum zal vieren.

De leden van de FTAC hebben verder samen met de directeur, op dinsdag 22 februari 2022, met de Raad van Advies een kennismakingsgesprek gehad. De hoofdtaak van de Raad is het adviseren over wet- en regelgeving zoals ontwerplandsverordeningen en ontwerplandsbesluiten. De FTAC en de Raad hebben hun taken en ervaringen gedeeld.