Actueel Persbericht -

Recentelijk heeft het Parlement van Aruba de Mededingingsverordening unaniem aangenomen. Hiermee is Aruba in de voetsporen getreden van andere kleine (ei)landen in de Caribische regio, die eveneens mededingingswetgeving kennen, zoals Barbados, Jamaica, de Bahama’s en Curaçao.

Het hebben van een mededingingsorgaan kan problemen met concurrentie aanpakken op de langere termijn. Immers is in kleinere economieën het risico op marktverstoringen en marktimperfecties groter mede-vanwege het beperkt aantal spelers  die gemakkelijker met hun concurrenten kunnen coördineren en daardoor de concurrentie verminderen.

De FTAC hoopt op een vruchtbare samenwerking in de toekomst.

Hieronder vindt u de link naar de parlementaire behandeling. 

Openbare Vergadering NO.25

Agenda:Ontwerp-Landsverordening houdende regels inzake de mededinging in Aruba en de instelling in dat kader van een Autoriteit Markt en Consument (Mededingingsverordening)

Posted by Parlamento Di Aruba on Wednesday, July 1, 2020