Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) volgt met grote interesse de recente ontwikkelingen in de luchtvaartsector en ziet met genoegen de toetreding van meerdere spelers tot de trans-Atlantische route. Twee marktpartijen hebben aangekondigd vluchten te gaan aanbieden op het traject Nederland – Curacao vs., wat een belangrijke stap is naar meer concurrentie – en een bredere keuze voor reizigers op deze route.

Momenteel wordt deze route bedient door twee grote spelers. Curaçaose consumenten hebben in het recent verleden hun zorgen geuit over deze marktconcentratie en het invloed van deze op de prijsontwikkeling. Als mededingingsautoriteit van Curaçao is het de taak van de FTAC om eerlijke concurrentie te waarborgen  en  te waken voor scheefgroei, vooral op markten met een hoge mate van concentratie.

De toetreding van nieuwe spelers tot de trans-Atlantische route kan een positieve invloed hebben op factoren zoals tarieven en dienstverlening in het luchtverkeer. Met een grotere concurrentie op de trans-Atlantische route kunnen reizigers profiteren van een breder aanbod en mogelijk lagere prijzen. Deze route is niet alleen van groot belang voor het toerisme, maar ook voor familiebanden en het zakenverkeer. De FTAC benadrukt het belang van de nieuwe spelers in de luchtvaartsector en zal nauwlettend blijven toezien op een eerlijke marktdynamiek.

De FTAC staat klaar om eventuele concurrentiebelemmeringen aan te pakken en de FTAC zal zich blijven inzetten voor het bevorderen van eerlijke concurrentie en het beschermen van de belangen van consumenten en bedrijven.

De FTAC is de onafhankelijke toezichthouder die verantwoordelijk is voor de handhaving van mededingingswetgeving in Curaçao. De missie van de FTAC is om eerlijke concurrentie te beschermen en te bevorderen, waarbij consumenten toegang hebben tot concurrerende markten en bedrijven kunnen gedijen op een gelijk speelveld.