Beschikking Persbericht Publicatie -

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 29 juli 2021 de “Beschikking inzake overtreding medewerkingsplicht DCTA”, zaaknummer: A.0003.21, vastgesteld.

In de beschikking legt de FTAC aan Dutch Caribbean Taxi Association (DCTA) een boete van NAf. 68.600 op  wegens het overtreden van de medewerkingsplicht zoals bedoeld in artikel 6.2 lid 5 van de Landsverordening inzake concurrentie.

De FTAC is belast met de toezicht op naleving van de Landsverordening inzake concurrentie. In die hoedanigheid is de FTAC bevoegd inlichtingen te vorderen. Conform artikel 6.2 lid 5 van de Landsverordening inzake concurrentie is een ieder verplicht hieraan medewerking te verlenen. Conform artikel 7.3 van de Landsverordening inzake concurrentie kan de FTAC een boete opleggen wegens het niet medewerken aan een verzoek om inlichtingen.

Op 12 augustus 2020 heeft de FTAC een schriftelijk verzoek om inlichtingen doen toekomen aan DCTA. Ondanks herhaaldelijk rappel aan de kant van de FTAC weigerde DCTA hieraan te voldoen.

De FTAC is naar aanleiding van deze weigerachtige houding en een vermoedelijke overtreding van het kartelverbod conform artikel 3.1. van de Landsverordening inzake concurrentie, een onderzoek gestart naar DCTA.

De FTAC heeft rapport opgesteld. In dat rapport concludeert de FTAC dat DCTA de medewerkingsplicht heeft overtreden. DCTA is conform artikel 7.11 lid 3 van de Landsverordening inzake concurrentie in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen. DCTA heeft daar geen gebruik van gemaakt.

De FTAC heeft conform artikel 7.3 van de Landsverordening inzake concurrentie een boete opgelegd aan DCTA.

Klik hier voor het volledige besluit van de FTAC.

Tips over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels kunnen gemeld worden bij de FTAC via info@ftac.cw of door langs te komen bij het kantoor van de FTAC aan Pietermaai 6. Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of telefoon: +5999 461 00 67.