Actueel Beschikking Persbericht -

De FTAC heeft geconcludeerd dat de afspraak tussen CPA en post-paid touroperators, om een minimumprijs van $20 in rekening te brengen voor rondritten vanaf de Mega Pier, kwalificeert als een afspraak in strijd met het kartelverbod ingevolge artikel 3.1 lid 1 van de Landsverordening inzake concurrentie.

De FTAC heeft ambtshalve, naar aanleiding van een signaal van een touroperator die diensten verleent vanaf de Mega Pier, een onderzoek verricht naar mogelijke prijsafspraken tussen de Curaçao Ports Authority (hierna: CPA) en touroperators. Volgens de indiener van het signaal zijn touroperators verplicht voor post-paid toeristische rondritten, verkocht op de Mega Pier van CPA, een minimumtarief van $20 per persoon per toeristische rondrit te hanteren voor cruise toeristen.

Uit het onderzoek van de FTAC blijkt dat de prijsafspraak in gezamenlijkheid circa 10 jaar geleden werd gemaakt. Het doel van deze prijsafspraak was volgens de betrokken partijen om de situatie op de pier te normaliseren en om te borgen dat de tours een minimum aan kwaliteit behielden.

CPA heeft deze prijsafspraak vervolgens vastgelegd in haar Touroperatorsreglement. Touroperators krijgen geen toegang tot de pier van CPA als zij zich niet houden aan de Touroperatorsreglement. CPA heeft een ‘dispatcher’ in dienst die actief toezicht houdt op de naleving van de minimumprijs en ingeval van niet naleving is bevoegd de touroperators te sanctioneren.

De FTAC concludeert dat gezien het feit dat alle op deze markt actieve touroperators zich akkoord hebben verklaard met de tariefbepaling in het Touroperatorsreglement, dat deze bepaling een gemeenschappelijk effect heeft op de prijsbepaling door de post-paid touroperators. Deze worden immers allemaal belemmerd een lagere prijs te hanteren dan het minimumtarief. Daarmee wordt de concurrentie op prijs bij het aanbieden van post-paid rondritten aan cruisetoeristen vanaf de pier van CPA, merkbaar beperkt.

De FTAC heeft ingevolge artikel 7.1, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie direct een bindende aanwijzing tot naleving van de Landsverordening inzake concurrentie opgelegd aan partijen. Aan CPA is ook een aanvullende bindende aanwijzing opgelegd.

Het volledige besluit van de FTAC is terug te vinden op de website www.ftac.cw.

Klik hier voor het besluit in deze zaak.

Tips over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels kunnen gemeld worden bij de FTAC via info@ftac.cw of door langs te komen bij het kantoor van de FTAC aan Pietermaai 6. Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of telefoon: +5999 461 00 67.