Actueel Overige Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft recentelijk een beleidsregel ingevolge artikel 2.16 van de Landsverordening inzake concurrentie aangaande prioriteitenstelling bij handhavingsonderzoeken vastgesteld: de Beleidsregel Prioriteiten bij handhavingsonderzoeken door de Fair Trade Authority Curaçao.

De FTAC ontvangt meer klachten en signalen over mogelijke overtredingen van de Landsverordening inzake concurrentie, dan zij gelet op haar onderzoekscapaciteit in onderzoek kan nemen. Hierdoor is het voor de FTAC noodzakelijk keuzes te maken over welke signalen en klachten zij zal onderzoeken.
Die keuzes maakt de FTAC aan de hand van een prioriteringsbeleid. De FTAC bepaalt aan de hand van de volgende vragen de prioriteit van een onderzoek naar een klacht over een mogelijke overtreding:

• Hoe groot is het consumentenbelang dat met de mogelijke overtreding is gemoeid?
• Hoe groot is het economisch en maatschappelijk belang dat met de mogelijke overtreding is gemoeid?
• Is het optreden van de FTAC tegen de mogelijke overtreding effectief en doelmatig?

Hiermee bereikt de FTAC dat de prioriteit van alle (ambtshalve) onderzoeken naar aanleiding van signalen en onderzoeken naar aanleiding van klachten tegen elkaar worden afgewogen.

Als een klacht wordt afgewezen wegens gebrek aan prioriteit, zal de FTAC aangeven waarom zij de inzet van haar onderzoekscapaciteit naar aanleiding van de klacht in het licht van de prioriteringscriteria niet opportuun acht. Dit besluit wordt openbaar gemaakt.

Conform artikel 9.1 van de Landsverordening inzake concurrentie is de Beleidsregel Prioriteiten bij handhavingsonderzoeken van de FTAC ook te vinden op de website van de FTAC (klik hier). Deze beleidsregel is bekendgemaakt in de Landscourant van 27 maart 2020.