Persbericht -

The Fair Trade Authority Curaçao heeft op 8 en 9 juni 2023 het vijfjarig bestaan van concurrentietoezicht op Curacao gevierd. Deze mijlpaal hebben wij gevierd met een formeel diner op 8 juni, bijgewoond door een selecte groep hoogwaardigheidsbekleders en stakeholders. Bij deze gelegenheid heeft professor Juan David Gutiérrez van de Universidad del Rosario Bogotá (Colombia), een keynote toespraak verzorgd. Het onderwerp van zijn toespraak was: “Toezicht van de toekomst”. Hij ging in op de uitdagingen voor toezichthouders om digitale markten te controleren. In zijn toespraak heeft Professor Gutiérrez onder andere stilgestaan bij het verschil tussen concurrentie op digitale markten en die op de meer traditionele markten. Specifiek heeft hij ook de gevolgen van de toenemende digitalisering voor het concurrentietoezicht in kleine eilandstaten, zoals Curaçao besproken. De manier waarop kleine eilandeconomieën worden beïnvloed door de opkomst van digitale markten is, mede vanwege de verschillen in toegang tot digitale infrastructuur en digitale diensten, uniek. Volgens professor Gutierrez fungeert de beperkte omvang van kleine eilandeconomieën als een vergrootglas, waardoor mededingingsvraagstukken extra worden uitvergroot. Kleinere eilanden hebben vaak ook kleinere mededingingsautoriteiten, met beperkte middelen, terwijl ze geconfronteerd worden met dezelfde vraagstukken en ontwikkelingen als veel grotere mededingingsautoriteiten.

Op 9 juni werd de viering voortgezet met een gratis seminar voor ondernemers met titel “Digitale Transformatie”.

Wereldwijd ondergaan goederen- en dienstenmarkten een transformatie als gevolg van de voortschrijdende digitalisering. Steeds meer producten en diensten worden aangeboden via digitale platforms. Deze transformatie brengt veel vernieuwing met zich mee en biedt zowel kansen voor bestaande bedrijven als potentiële toetreders. Naast kansen brengt de steeds vergaande digitalisering ook uitdagingen met zich mee, ook voor toezichthouders zoals de FTAC. Tijdens het seminar stond de vraag centraal welke kansen en uitdagingen ondernemers zien op het gebied van e-commerce op Curaçao.

Het seminar begon met een introductie over het onderwerp door Professor Juan David Gutiérrez, gevolgd door een keynote toespraak van de heer Giovanni King CEO van Blue NAP Americas. De heer King benadrukte dat Curaçao alle essentiële elementen van een elektronische infrastructuur beschikbaar heeft, om de e-commerce sector met succes als een economische pijler te ontwikkelen. Volgens hem liggen de belangrijkste uitdagingen in de kosten van dataverkeer en de kosten en snelheid van verzending/bezorging van fysieke producten.

De keynote toespraak werd gevolgd door een paneldiscussie met onder andere lokale e-commerce ondernemers. Daarna werden in de breakout-sessies onder leiding van deskundigen de verschillende aspecten van de digitale transformatie van de economie verder besproken. De algemene conclusie van het seminar was dat de transformatie van markten als gevolg van de voortschrijdende digitalisering zeker kansen biedt voor Curaçao maar dat er ook nog voldoende uitdagingen zijn, met name bij de ondersteunende toeleveranciers en dienstverleners.

Wij kijken tevreden terug op deze twee succesvolle dagen en willen graag onze dank uitspreken aan iedereen hieraan heeft bijgedragen. Een speciale dank aan de keynote sprekers Professor Juan David Gutierrez, universitair hoofddocent aan de Universidat Rosario in Colombia, en de heer Giovanni King, CEO van Blue NAP Americas. Wij willen ook de panelleden en leiders van de breakout sessies bedanken: Kyrsten Visceisza, oprichter van Kokolishi,

David Levi Maduro Managing Director van CXPay, Glensher Maduro van de CBCS, Roy Knippenborg, sales manager bij Glacial, Suhailly Hooi van CITI, Steven Damiana van de Kamer van Koophandel, Melissa Corea van de Fundashon pa Konsumido en Janet Bonet van Cinex.