Persbericht -

De FTAC heeft met instemming kennisgenomen van de uitspraak van het Gerecht in de zaak FTAC/EY. In de uitspraak bevestigt het Gerecht dat de FTAC terecht een boete heeft opgelegd aan Ernst & Young voor het niet-melden van een overname.

Op 14 juni jl. heeft het Gerecht in eerste aanleg de eerste beroepszaak tegen een beschikking van de FTAC behandeld. In haar uitspraak van 25 augustus 2023 heeft het Gerecht beoordeeld dat het beroep van Ernst & Young tegen de bestreden beschikking ongegrond is en dat de opgelegde boete van NAf. 400.000,- in stand blijft.

De Landsverordening inzake concurrentie schrijft voor dat grote overnames, fusies of joint ventures gemeld moeten worden bij de FTAC. Wanneer precies gemeld moet worden is beschreven in artikel 5.2 van de Landsverordening. De FTAC heeft in haar beschikking geconcludeerd dat Ernst & Young een overtreding van artikel 5.2 van de Landsverordening inzake concurrentie heeft begaan door een melding plichtige concentratie niet voorafgaand aan de totstandbrenging ervan te melden bij de FTAC. Het Gerecht in eerste aanleg heeft geoordeeld dat de FTAC de boete terecht heeft opgelegd.

De verplichting om overnames te melden is voor de FTAC van essentieel belang om goed toezicht te kunnen houden op de concurrentie en het ontstaan van machtsposities in Curaçao.

De volledige uitspraak van het Gerecht kan hier gevonden worden.