Informele zienswijze -

Klik hier voor de openbare versie van deze informele zienswijze.

Op 10 april 2018 heeft de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) een informele zienswijze afgegeven over een voorgenomen overeenkomst tussen twee concurrenten. Nadat een eerdere versie van de voorgenomen overeenkomst tussen de aanvragers in strijd werd geacht met de concurrentieregels, is de FTAC na aanpassingen door partijen tot de conclusie gekomen dat de overeenkomst nu wel in lijn is met de Landsverordening inzake concurrentie.

Volgens de FTAC werkwijze voor externe communicatie kunnen informele zienswijzen worden gepubliceerd, bijvoorbeeld als dit kan bijdragen aan de rechtszekerheid en de invulling van normen van de Landsverordening inzake concurrentie. Openbaarmaking van informele zienswijzen vindt plaats door middel van een geanonimiseerde publicatie op de FTAC-website. Hierbij wordt de zienswijze behalve van vertrouwelijke informatie ook geschoond van informatie waaruit de identiteit van de aanvragers kan worden afgeleid.