Informele zienswijze -

FTAC biedt guidance voor samenwerking tussen concurrenten

Op 10 april 2018 heeft de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) een informele zienswijze afgegeven over een voorgenomen overeenkomst tussen twee concurrenten. Nadat een eerdere versie van de voorgenomen overeenkomst tussen de aanvragers in strijd werd geacht met de concurrentieregels, is de FTAC na aanpassingen door partijen tot de conclusie gekomen dat de overeenkomst nu wel in lijn is met de Landsverordening inzake concurrentie.

Klik hier voor de openbare versie van deze informele zienswijze.

 

Informele zienswijzen

De FTAC kan desgevraagd informele zienswijzen afgeven over gedragingen of overeenkomsten die mogelijk in strijd zijn met de concurrentieregels. Een informele zienswijze bevat een beoordeling door de FTAC op basis van door de aanvrager of aanvragers verstrekte informatie. Dit betekent dat de FTAC tot een andere conclusie kan komen als er nieuwe informatie tot haar beschikking komt, en de informele zienswijze de FTAC in die zin niet bindt.

Volgens de FTAC werkwijze voor externe communicatie kunnen informele zienswijzen worden gepubliceerd, bijvoorbeeld als dit kan bijdragen aan de rechtszekerheid en de invulling van normen van de Landsverordening inzake concurrentie. Openbaarmaking van informele zienswijzen vindt plaats door middel van een geanonimiseerde publicatie op de FTAC-website. Hierbij wordt de zienswijze behalve van vertrouwelijke informatie ook geschoond van informatie waaruit de identiteit van de aanvragers kan worden afgeleid.