Actueel Informele zienswijze Publicatie -

Op 28 april 2021 heeft de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) een informele zienswijze afgegeven over een overeenkomst tussen onderneming A en onderneming B voor de promotie van een door onderneming B ontwikkelde – en beheerde mobiele telefoon applicatie voor het boeken van ritten voor personenvervoer op de percelen van onderneming A. Onderneming A heeft klachten ontvangen van concurrerende ondernemers over de handelswijze van onderneming B. De handelswijze van onderneming B zou in strijd zijn met het kartelverbod zoals opgenomen in de Landsverordening inzake concurrentie. Onderneming A heeft in deze om duidelijkheid van de FTAC verzocht.


De FTAC benadrukt dat het afgeven van zogenoemde negatieve verklaringen op verzoek van een partij, dat wil zeggen verklaringen dat een situatie géén inbreuk op het mededingingsrecht vormt, is niet de functie van de FTAC. De FTAC meent echter dat met betrekking tot deze concrete situatie het waardevol kan zijn om haar zienswijze te geven.

Volgens de FTAC werkwijze voor externe communicatie kunnen informele zienswijzen worden gepubliceerd, bijvoorbeeld als dit kan bijdragen aan de rechtszekerheid en de invulling van normen van de Landsverordening inzake concurrentie. Openbaarmaking van informele zienswijzen vindt plaats door middel van een geanonimiseerde publicatie op de FTAC-website. Hierbij wordt de zienswijze behalve van vertrouwelijke informatie ook geschoond van informatie waaruit de identiteit van de aanvragers kan worden afgeleid.

Klik hier voor de openbare versie van deze informele zienswijze.