Actueel Jaarrekening en agenda Publicatie -

Klik hier voor deze jaaragenda

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) publiceert vandaag haar agenda 2022 – 2023 op haar website. In haar agenda geeft de FTAC aan welke onderwerpen zij de komende twee jaar prioriteit wil geven naast haar reguliere wettelijke verplichtingen. De FTAC tracht in haar agenda aansluiting te vinden bij wat actueel is en een impact heeft op de consument.

Om een eenduidig beeld te krijgen van hoe de verschillende segmenten binnen de levensmiddelen sector zijn georganiseerd en de marktwerking op deze markt, gaat de FTAC in 2022 -2023 een sectorstudie uitvoeren. De sectorstudie heeft in eerste instantie als doel de structuur van de levensmiddelen sector in kaart te brengen.

Digitaal ondernemen is een onderwerp dat al enkele jaren hoog op de agenda van de International Competition Network staat. Ook voor ons geldt dat door de ontwikkelingen rond Covid-19 meer Curaçaose bedrijven hun producten en diensten digitaal zijn gaan aanbieden. We zagen in een korte tijd veel meer aanbod van producten en diensten via een digitaal platform. De FTAC gaat onderzoeken hoe wij hiermee om moeten gaan gelet op de voor Curaçao specifieke omstandigheden.

Het jaar 2022 is bovendien een bijzonder jaar voor de FTAC, want dan vieren we ons eerste lustrum. De invulling van de FTAC-agenda voor de periode 2022-2023 wordt hierdoor beïnvloed en is daardoor ook anders dan de vorige jaren. Deze periode zal voor een belangrijk deel in het teken van de evaluatie van de Landsverordening inzake concurrentie staan.

In de Landsverordening inzake concurrentie is bepaald dat de doeltreffendheid en de effecten van de landsverordening iedere vijf jaar worden geëvalueerd. De verbodsbepaling opgenomen in de andsverordening inzake concurrentie zijn op 1 september 2017 inwerking getreden. In 2022 dient de doeltreffendheid en de effecten van de landsverordening daarom voor de eerste maal geëvalueerd te worden. Zonder op de uitkomsten van deze evaluatie vooruit te willen lopen meent de FTAC dat het belangrijk is in 2022 het licht te schijnen op – en aandacht te vragen voor het belang van het uitbreiden van de bevoegdheden.

Hieronder valt onder andere het concentratietoezicht: niet alleen concentraties registreren, maar ook het toetsen van de effecten op de concurrentie ervan. De Landsverordening inzake concurrentie biedt de FTAC nu geen bevoegdheid om concentraties tegen te houden, ook niet wanneer de negatieve effecten op concurrentie evident zijn.

In 2022 zal de FTAC ook extra aandacht vragen voor de oprichting van de consumentenautoriteit.  Een uitbreiding van de FTAC met een consumentenpoot biedt de mogelijkheid om een aantal zaken die FTAC momenteel tegenkomt, maar binnen de haar toegekende taken en bevoegdheden niet kan oppakken.

De afgelopen jaren heeft de FTAC geïnvesteerd in voorlichting. De voorlichting was gericht op het grote publiek en het bedrijfsleven bekend maken met de Landsverordening inzake concurrentie. Naast guidance aan ondernemers en ondernemersverenigingen, heeft de FTAC voorlichtingsactiviteiten verzorgd via radio- en televisieprogramma’s. Daarnaast heeft de FTAC een online en een social media aanwezigheid. Voor 2022-2023 zal de FTAC deze voorlichtingsactiviteiten net zo intensief continueren.