Jaarrekening en agenda -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) publiceert vandaag haar agenda 2024 op haar website. In haar agenda geeft de FTAC aan welke onderwerpen zij de komende jaar prioriteit wil geven naast haar reguliere wettelijke verplichtingen. De FTAC tracht in haar agenda aansluiting te vinden bij wat actueel is en een impact heeft op de consument.

De FTAC heeft voor 2024 een viertal prioriteiten benoemd voor haar ex officio onderzoeken en werkzaamheden. Naast deze ex officio onderzoeken en werkzaamheden bestaan de werkzaamheden uit vraag gestuurde onderzoeken. Dit zijn onderzoeken die worden opgestart n.a.v. door de FTAC ontvangen signalen, klachten, ontheffingsaanvragen of meldingen van voorgenomen fusies, overnames of joint ventures.

De geselecteerde vier prioritaire onderwerpen voor 2024 zijn in het volgende document te lezen: 

Klik hier voor de jaaragenda 2024