Jaarrekening en agenda -

Klik hier voor het jaarverslag.

De Fair Trade Authority Curacao is op grond van artikel 2.23 van de Landsverordening inzake concurrentie verplicht om tijdig haar verslag over het afgelopen jaar te publiceren. In het jaarverslag legt de FTAC verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de financiele situatie van de organisatie.