Persbericht -

Nu de feestdagen naderen wil de Fair Trade Authority Curaçao de tijd nemen om stil te staan en terugkijken naar het afgelopen jaar. Het was een jaar met vele successen, kansen en ontwikkelingen. Wij spreken onze dankbaarheid uit aan ieder die ons heeft geholpen en ons werk mogelijk heeft gemaakt.

Dit is ook het 6e jaar dat de Fair Trade Authority Curaçao actief is, en we zouden ons werk niet kunnen doen zonder onze samenwerkingspartners.

Nu wij kerst vieren en uitkijken naar het nieuwe jaar, wensen we iedereen een prettige en voorspoedige feestdagen toe. Onze beste wensen gaan in het bijzonder uit naar de gezagdragers, ondernemingen, consumenten, overheidsinstellingen en iedereen die met ons samenwerkt om de concurrentie te waarborgen en bevorderen en zo het algemeen belang te beschermen.