Concentratiemelding Publicatie -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 24 september 2020 van Evolution Gaming Group AB (publ) (“Evolution”) een melding ontvangen van een concentratie in de zin van de Landsverordening inzake concurrentie.

In de melding is aangegeven dat Evolution Gaming Group AB (publ) het voornemen heeft alle aandelen in NetEnt AB (publ) (“NetEnt”) over te nemen. Beide entiteiten zijn opgericht naar Zweeds recht en de respectievelijke aandelen zijn genoteerd aan The Nasdaq Stockholm AB, voorheen de Stockholm Stock Exchange.

Evolution en NetEnt houden zich ieder bezig met het ontwikkelen van online games en de afzet hiervan aan online gaming operators, opererend onder een Curaçaose licentie. Deze on-line gaming operators bieden op hun beurt hun diensten aan, aan eindgebruikers. Evolution is met name actief op het gebied van aanbod en ontwikkeling van zogenaamde “live” games, terwijl NetEnt zich voornamelijk richt op aanbod en ontwikkeling van “random number generator” (RNG) games, in het bijzonder online “slots”. Evolution en NetEnt hebben beide een sub-licentie via een Curacaose licentiehouder en een kantoor op Curaçao.

Door middel van dit bericht wordt conform artikel 5.4, derde lid, van de Landsverordening inzake concurrentie de melding van deze concentratie bekend gemaakt in de Landscourant. De FTAC zal nu gaan beoordelen of de door Evolution Gaming Group AB (publ) gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

Bevoegdheden van de FTAC bij concentraties

De FTAC voert haar taken uit op basis van Landsverordening inzake concurrentie. De Landsverordening geeft de FTAC niet de bevoegdheid om overnames, fusies of joint ventures te blokkeren. Wél moeten grote overnames, fusies en joint ventures bij de FTAC worden gemeld voorafgaande aan totstandkoming hiervan. De FTAC publiceert gedane meldingen op haar website en in de Landscourant.