Concentratiemelding Publicatie -

De Fair Trade Authority Curaçao (“FTAC”) heeft op 5 oktober 2021 van Navigator Insurance Consultants N.V. (“NIC”) een melding ontvangen van een concentratie in de zin van de Landsverordening inzake concurrentie. Door middel van dit bericht wordt conform artikel 5.4, derde lid, van de Landsverordening inzake concurrentie de melding van deze concentratie bekend gemaakt in de Landscourant van 22 oktober 2021.

Navigator Insurance Consultants N.V.: een op Curaçao actieve verzekeringstussenpersoon (‘insurance broker’) die zich richt op specifieke verzekeringsoplossingen voor de groot zakelijke markt.

Aon Antillen Holding N.V. en haar dochterondernemingen maken deel uit van het wereldwijde netwerk Aon Netwerk. Aon is een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor professionele dienstverlening dat een breed scala aan oplossingen voor risico’s, pensioenen en gezondheidszorg biedt. Via haar dochteronderneming Aon Antillen N.V. is Aon Antillen Holding N.V. op Curaçao onder meer actief als verzekeringstussenpersoon.

Partijen hebben de concentratie op basis van sectorspecifieke wetgeving moeten melden bij de Centrale Bank voor Curaçao en Sint-Maarten, Centrale Bank van Aruba en de Autoriteit Financiële Markten in Nederland. Op het moment van melding bij de FTAC hadden deze sectorspecifieke toezichthouders nog geen goedkeuring verleend aan de overname van Aon Antillen Holding N.V. en haar dochterondernemingen door Navigator Insurance Consultants N.V.

De FTAC is op basis van artikel 5.4, derde lid, juncto artikel 9.1, van de Landsverordening inzake concurrentie gehouden ontvangen meldingen in de Landscourant en op haar website bekend te maken.