Concentratiemelding -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 30 oktober 2023 van Orco Bank NV een melding ontvangen van een mogelijke concentratie in de zin van de Landsverordening inzake concurrentie.

In de melding is aangegeven dat op 30 oktober 2023 een koopovereenkomst is getekend tussen de verkopende partij, De ondernemingen FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited & FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V. en de koper: Orco Bank NV.

Deze overeenkomst is voor de verkoop en aankoop van activa van FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited & FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V, waaronder de klantenportefeuille van de verkopers.

De betrokken ondernemingen voeren volgens de melding de volgende activiteiten uit:

  • Orco Bank N.V. biedt lokale particulieren en zakelijke cliënten particuliere – en commerciële bancaire diensten aan.
  • De ondernemingen FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited & FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V. zijn onderdeel van de Canadian Imperial Bank of Commerce. Beide ondernemingen zijn commerciële banken, met vergunningen in Curaçao.
    • FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited is een onderneming waarvan de statutaire zetel zich bevindt in de Kaaimaneilanden, handelend o.a. via een Curaçaose Branche.
    • FirstCaribbean International Bank (Curacao) N.V. heeft haar statutaire zetel in Curaçao. Samen met FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited handelt FirstCaribbean International Bank (Curaçao) via een Curaçaose vestiging.

De relevante product markt is, volgens de melding de markt van lokale commerciële banken op Curaçao.

Dit bericht is conform artikel 5.4, derde lid, van de Landsverordening inzake concurrentie bekend gemaakt in de Landscourant van 1 december 2023. De FTAC zal beoordelen of de gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

 

Bevoegdheden van de FTAC bij concentraties

De FTAC voert haar taken uit op basis van Landsverordening inzake concurrentie. De Landsverordening geeft de FTAC niet de bevoegdheid om overnames, fusies of joint ventures te blokkeren. Wél moeten grote overnames, fusies en joint ventures bij de FTAC worden gemeld voorafgaande aan totstandkoming hiervan. De FTAC zal nu gaan beoordelen of de gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.