Concentratiemelding -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 12 augustus 2020 een melding ontvangen van een mogelijke concentratie. In de melding is aangegeven dat Profound Projects B.V. (Profound), onderdeel van PBF Holding B.V., de (gedeeltelijke) klantenportefeuille van CO & AG Internet Media B.V. (Spin Internet Media) verkrijgt.

De betrokken ondernemingen voeren volgens de melding de volgende activiteiten in Curaçao uit:

  • Profound Projects B.V. (Profound): domeinnaamregistraties en hosting, web, software en app ontwikkeling, online marketing, design en branding, e-commerce, strategische consulting op digitaal en technologisch vlak; en
  • CO & AG Internet Media B.V. (Spin Internet Media): het aanbieden van domeinnaamregistraties en hosting, web en applicatieontwikkeling, online marketing en e-commerce.

De FTAC zal beoordelen of de gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt. Deze melding is tevens conform artikel 5.4 derde lid van de Landsverordening inzake concurrentie bekendgemaakt in de Landscourant van 4 september 2020.

Bevoegdheden van de FTAC bij concentraties

De FTAC voert haar taken uit op basis van Landsverordening inzake concurrentie. De Landsverordening geeft de FTAC niet de bevoegdheid om overnames, fusies of joint ventures te blokkeren. Wél moeten grote overnames, fusies en joint ventures bij de FTAC worden gemeld voorafgaande aan totstandkoming hiervan. De FTAC publiceert gedane meldingen op haar website en in de Landscourant.