Concentratiemelding Publicatie -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 7 december 2021 een melding ontvangen van een mogelijke concentratie. In de melding is aangegeven dat op 11 september 2021 een koopovereenkomst is getekend tussen de verkopende partij Ennia Caribe Holding N.V. (ECH) – vertegenwoordigd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) – en United Group Holdings B.V. (United) met als strekking het verwerven van alle aandelen in het kapitaal van Banco di Caribe N.V. (Banco di Caribe). De overname omvat alle bancaire activiteiten van Banco di Caribe op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint-Maarten alsmede de verzekerings- en investeringsactiviteiten van Van der Lubbe Assurantiën N.V., Bancarib Real Insurance Curaçao N.V. en BdC Investments B.V.

De betrokken ondernemingen voeren volgens de melding de volgende activiteiten in Curaçao uit:

Banco di Caribe: biedt lokale particulieren en zakelijke cliënten particuliere – en commerciële bancaire diensten aan.

United: is een passieve houdstervennootschap en houdt (in)direct belangen in het kapitaal van dochtermaatschappijen. United heeft 11 dochtermaatschappijen welke statutair zijn gevestigd op Curaçao. Deze dochtervennootschappen zijn actief in de internationale financiële dienstverlening en bieden onder andere trustdiensten aan. Eén van de dochtervennootschap van United is United International Bank N.V., zijnde een zelfstandig opererende bank met een internationaal klantenbestand.

Voorafgaand aan de verwerving van alle aandelen van Banco di Caribe dient schriftelijk goedkeuring van de toezichthoudende autoriteiten, de CBCS en de Centrale Bank van Aruba (CBA) te zijn verkregen. Op het moment van melding waren ECH en United nog in afwachting van de schriftelijke goedkeuring van de CBCS en de CBA.

De FTAC zal beoordelen of de gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

Bevoegdheden van de FTAC bij concentraties

De FTAC voert haar taken uit op basis van Landsverordening inzake concurrentie. De Landsverordening geeft de FTAC niet de bevoegdheid om overnames, fusies of joint ventures te blokkeren. Wél moeten grote overnames, fusies en joint ventures voorafgaande aan de totstandkoming hiervan bij de FTAC worden gemeld. De FTAC zal nu gaan beoordelen of de door United gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

Deze melding is tevens conform artikel 5.4 derde lid van de Landsverordening inzake concurrentie bekendgemaakt in de Landscourant van 21 januari 2021.