Persbericht -

Per 1 september 2017 zijn de nieuwe concurrentieregels van kracht. Deze regels zijn neergelegd in de Landsverordening inzake concurrentie. Concurrentiebeperkende afspraken en misbruik van een economische machtspositie zijn dan verboden. Ook moeten bepaalde fusies en overnames bij de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) worden gemeld. Het overtreden van landsverordening is strafbaar. De FTAC kan boetes opleggen die kunnen oplopen tot 10% van de omzet van een onderneming.

Alberto (Chos) Romero, voorzitter van de FTAC: “het is belangrijk dat ondernemingen weten wat de nieuwe regels voor eerlijke concurrentie inhouden. Dan kunnen zij overtredingen voorkomen.”

Het doel van de Landsverordening inzake concurrentie is het verbeteren van de consumentenwelvaart. Alberto (Chos) Romero: “concurrentie prikkelt bedrijven om hun uiterste best te doen om de prijzen laag te houden. Afspraken (kartels) tussen ondernemingen over bijvoorbeeld verkoopprijzen of over de verdeling van klanten verminderen de concurrentie en drijven de prijzen juist op. Daarom zijn ze verboden. De FTAC zal er scherp toezien dat de regels worden nageleefd. Uiteindelijk moet de consument er beter van worden.”

De nieuwe wettelijke regels en een heldere uitleg zijn te vinden op de website van de FTAC www.ftac.cw. Ook kunnen bedrijven daar informatie vinden over de mogelijkheid om ontheffing te krijgen van het verbod op concurrentiebeperkende afspraken en over de meldingsplicht voor bepaalde fusies. Als bedrijven vragen hebben of misstanden willen melden, dan kunnen zij bij de FTAC terecht. De medewerkers staan klaar om hen te woord te staan.

De adresgegevens van de FTAC zijn:

Fair Trade Authority Curacao
Pietermaai 6
Postbus 136, Punda
Willemstad
T: +5999 461 00 67
E: info@ftac.cw