Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) houdt momenteel een road show langs brancheverenigingen van bedrijven in Curaçao. Doel is om de brancheverenigingen en hun leden voor te lichten over de op 1 september 2017 in werking getreden regels van de Landsverordening inzake concurrentie.

Alberto ‘Chos” Romero, voorzitter van de FTAC: “in onze voorlichtingsbijeenkomsten leggen we uit dat concurrentiebeperkingen schadelijk zijn voor de consumentenwelvaart, de exportpositie en het investeringsklimaat. Daarom zijn ze verboden. Ook geven we met voorbeelden aan wat de regels in de praktijk inhouden en hoe bedrijven en brancheverenigingen binnen de regels kunnen blijven.”

De Landsverordening verbiedt bijvoorbeeld afspraken tussen concurrenten, waaronder ook vrije beroepsbeoefenaars en overheids-NV’s, over verkoopprijzen en verdeling van klanten. Ook het misbruik maken van een machtspositie door bedrijven is verboden. Maar ook brancheverenigingsregels of -besluiten die vergelijkbare concurrentiebeperkingen opleveren zijn in strijd met de Landsverordening. Verder dienen bepaalde grote fusies en overnames gemeld te worden bij de FTAC.

Alberto ‘Chos’ Romero: “het is belangrijk dat de bedrijven, de brancheverenigingen en hun adviseurs de regels goed leren kennen, zodat zij zich vrijwillig kunnen aanpassen. Daar helpen wij hen graag mee.”

Overtreding van de concurrentieregels kan op basis van de Landsverordening tot hoge boetes leiden, tot 10% van de jaaromzet van een onderneming.

Brancheverenigingen die nog niet hebben gereageerd op de uitnodiging van de FTAC kunnen zich alsnog bij de FTAC aanmelden voor een presentatie. Nadere informatie is ook te vinden op de website van de FTAC: www.ftac.cw.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met dhr. Albert Scholten, directeur FTAC. Email: info@ftac.cw, telefoon: +5999 461 00 67.