Persbericht -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is begonnen met het consulteren van de samenleving over knelpunten en misstanden op de markt. Ten behoeve van deze consultatieronde heeft de FTAC een consultatiedocument opgesteld. De FTAC heeft het consultatiedocument op haar website (www.ftac.cw) en Facebook-pagina gepubliceerd. Doel van deze maatschappelijke consultatie is input verkrijgen voor het vaststellen van de FTAC-agenda 2018.

De FTAC ontvangt graag de feedback van het brede publiek over haar voorgenomen plannen. In dat kader is de FTAC al in gesprek getreden met een aantal belangrijke stakeholders. De Kamer van Koophandel, Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), consumentenorganisatie Fundashon pa Konsumidó en de vakbondscentrales Central General Trahadónan di Corsow (CGTC) & Sentral Sindikal di Kòrsou (SSK-AVVC) zijn op 5 december jl. uitgenodigd voor de eerste consultatiebijeenkomst van de FTAC.

Maar de FTAC hoort ook heel graag de mening van anderen. In het consultatiedocument zijn een aantal vragen opgenomen, waar de FTAC graag een reactie op zou willen. Iedereen wordt daartoe van harte uitgenodigd. De reacties uit de samenleving zijn een belangrijke stap om te komen tot de FTAC-agenda 2018.

Belangstellenden kunnen tot 31 december 2017 via info@ftac.cw hun reactie geven. De FTAC-agenda 2018 wordt vervolgens begin 2018 door de FTAC definitief vastgesteld en wordt daarna eveneens op de website gepubliceerd.